Search by category:

Tổng kết phần Tiếng Việt Hướng dẫn TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ TIẾNG VIỆT ĐÃ HỌC Ở LỚP 6 Ở bài này (Bài 34), chủ yếu tổng kết phần Tiếng…

Tổng kết phần Tập làm văn Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Các phương thức biểu đạt đã học. – Các phương thức biểu đạt…

Tổng kết phần Văn Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được nội dung các văn bản đã học. 2. Nắm được sơ lược định…

Động Phong Nha Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thấy được vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo và tiềm năng kinh tế – du lịch…

Viết đơn Hướng dẫn Tiết học này giúp các em có được những hiểu biết cơ bản nhất về viết đơn như: Khi nào cần viết đơn? Viết đơn để…