Search by category:

Bài 15 – Mẹ hiền dạy con Hướng dẫn I. ĐỌC – HIỂU BÀI VĂN Đọc kĩ truyện và phần Chú thích. 1. Bảng tóm tắt năm sự việc: Sự…

Bài 14 – Cụm động từ Hướng dẫn I. CỤM ĐỘNG TỪ LÀ GÌ? 1. Các từ ngữ: đã, nhiều nơi bổ nghĩa cho động từ đi, cũng; những câu…

Bài 14 – Động từ Hướng dẫn I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ 1. Các động từ được in nghiêng trong những câu sau a) Viên quan ấy đã đi…

Bài 14 – Con hổ có nghĩa Hướng dẫn I. ĐỌC – HIỂU BÀI VĂN Đọc kĩ truyện và phần Chú thích. 1. – Bài văn thuộc thể văn gì?…