Search by category:

Tuần 33 – Viết quảng cáo Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vai trò Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin,…