Search by category:

Lập kế hoạch cá nhân Hướng dẫn I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là…

Trình bày một vấn đề Hướng dẫn I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Bày tỏ nguyên vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình trước một…

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) Hướng dẫn 1. Cảnh mùa thu Mở đầu bài Thu hứng, Đỗ Phủ tả cảnh rừng phong vào thu hết sức gợi cảm: Ngọc…