Search by category:
Dàn ý hay

Dàn ý Nghị luận câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

Dàn ý Nghị luận câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

Dàn ý

I. Mở bài: giới thiệu về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

Ví dụ:

Có thể nói những câu tực ngữ và ca dao có vai trò vô cùng quan trọng, một trong những ý nghĩa quan trọng đó là dạy bảo chúng ta những thói hư trong cuộc sống, những cách ứng xử vô cùng ý nghĩa và những bài học về cách là người ý nghĩa. Một trong những câu tực ngữ có ý nghĩa dạy dỗ sâu sắc về nhân cách con người đó là câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

II. Thân bài: nghị luận về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

1. Giải thích câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

  • Đói cho sạch là dù có đói đến đâu chúng ta cũng phải dữ nhân cách của mình, không dơ bẩn dù cuộc sống có khó khăn
  • Rách cho thơm là dù có như thế nào cũng phải giữ danh dự, phẩm chất của mình
  • Câu nói khuyên phẩm chất, nhân cách làm người của con người

2. Tại sao chúng ta phải Đói cho sạch, rách cho thơm

  • Vì khi con người đã đến bước đường cùng thì việc gì người ta cũng có thể làm
  • “Đói ăn vụng, túng làm liều", "bần cùng sinh đạo tặc”, đói khó sạch, rách khó thơm là những câu nói đến những khi túng quẩn, bần cùng
  • Câu nói khuyên chúng ta không nên đánh mất phẩm chất con người, chính bản thân mình, giữ nhân cách một cách chính đáng.
Xem thêm:  Lập dàn ý Tả cảnh trường em vào giờ ra chơi

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm

Ví dụ:

câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm là một câu tục ngữ khuyên chúng ta vè giữ nhân cách của bản thân mình, dù có nghèo khổ cũng không đánh mất danh dự.

Từ khóa tìm kiếm:

  • dàn ý giải thích câu tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm