Search by category:

Lập dàn ý Tả cảnh mùa đông Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu cảnh mùa đông Ví dụ: một năm có 4 mùa, mùa mà em thích nhất trong…

Lập dàn ý Tả cảnh mùa xuân Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu cảnh mùa xuân Ví dụ: Một năm có 4 mùa, mỗi mùa đều có một nét…

Lập dàn ý Tả cảnh biển Phú Quốc Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu cảnh biển Phú Quốc Em đến biển Phú Quốc vào dịp nào? Giới thiệu sơ…

Lập dàn ý Tả cảnh biển Nha Trang Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu cảnh biển Nha Trang Lý do viết cảnh biển Nha Trang Giới thiệu thời gian,…

Lập dàn ý Bài văn tả mẹ Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu mẹ em Ví dụ: Chúng ta ai cũng có một gia đình, gia đình là nơi…